dijous, 3 de març de 2016

Nuria

Forma: Fotografia vertical. Una noia comptant diners. Va totalment vestida de negre, i porta els llavis pintats d'un vermell cridaner.

Contingut: La noia esta comptant billets de 50€, està mostrant la seva riquesa, molt cregudament. Fa una cara de felicitat, de perdre el cap pels diners, una cara ambiciosa. Els seus llavis són de color vermell, un color que expressa la passió, fins i tot li aporta un punt de sensualitat. La seva roba és totalment negre, pot expressar el misteri, fins i tot li proporciona una actitud d'atreviment. 

Codis objectuals: Els llavis i la roba li proporcionen elegancia. 

Codis gestuals: Aspecte alegre i feliç, enviant un petó. Es tracta d'una persona alegre i sensual.

Codis de color: (freds/càlids, simbologia) Negre: Misteri, elegancia i sensualitat. Vermell: Passió. 

Codis d'il·luminació:(dura/difosa) Dura.

Codis de composició:(vertical, obliqua, corba, etc) Vertical.

Codis d'angulació de càmera: (horitzontal, picat, contrapicat) Vertical.


Autoretrat

Forma: Fotografia horitzontal, en la que apareix una noia en un fons blanc, llis. 

Contingut: La noia té una mirada que ens indica que està segura de sí mateixa. Està maquillada atrevidament. Incita al misteri, ja que no se sap exactament on mira. Pot representar una situació de risc, no es pot fer una fotografia sense vigilar el seu entorn.

Codis objectuals: La samarreta de ratlles li proporciona un aspecte d'inncocència. Les ulleres la fan interessant i diferent. Els seus cabells son llissos i castanys. 

Codis gestuals: La seva postura es com que vol arribar a l'altre extrem de la pantalla, que vol sortir d'allà on està, concorda amb l'idea anterior de la posició dels seus ulls.

Codis de color: Negre: Asociat al misteri. Blanc: Asociat a la inncència. Vermell: Associat a la passió i perill. 

Codis d'il·luminació:(dura/difosa): Difosa.

Codis de composició:(vertical, obliqua, corba, etc): Horitzontal.

Codis d'angulació de càmera: (horitzontal, picat, contrapicat): Picat.